Ngày 15.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên thứ 6 của Hội đồng bầu cử để tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng, Hội đồng bầu cử đã họp Phiên thứ 6 để tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •