Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 47b8bd9f-b1d3-50ef-a569-e8e79b1a281f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
 
 
 
 •  

  Ngày 10/2/2011, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tổ chức trọng thể tại hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  

  Một số hình ảnh khai trương trang web bầu cử ÐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

   
 •  

  Báo cáo hoạt động của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban và Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

   
 •  

  Ngày 18/4/2011, Hội đồng bầu cử Trung ương tổ chức giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 tại thành phố Hà Nội

   
 •  

  Ngày 29/4/2011 Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc triển lãm về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội

   
 •  

  Ngày 6/5/2011, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức Phiên họp thứ tư

   
 •  

  Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016

   
 •  

  Người Pa Dí với ngày hội non sông

   
 •  

  Ngày 22/5/2011, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

   
 •  

  Ngày 15.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên thứ 6 của Hội đồng bầu cử để tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016