Họ và tên: Trần Xuân Hoà

Tên thường gọi: Trần Xuân Hoà

Ngày sinh: 23/05/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn

Nơi làm việc: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ngày vào đảng:24/02/1980

Nơi ứng cử:Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không