Kết quả bầu cử 500 đại biểu.
TÌM KIẾM ĐẠI BIỂU
Tìm Đại biểu Quốc hội theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Tỉnh - Thành phố
Sắp xếp theo
Tìm kiếm
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Nơi ứng cử  Tỷ lệ(%)  Kết quả
1 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội 60.02 Trúng cử
2 Nguyễn Thúy Anh 07/12/1963 Nữ Phú Thọ 82.83 Trúng cử
3 Lê Hồng Anh 12/11/1949 Nam TP Cần Thơ 88.1 Trúng cử
4 Hoàng Tuấn Anh 18/11/1952 Nam Tây Ninh 57.49 Trúng cử
5 Nguyễn Thu Anh 28/08/1974 Nữ Lâm Đồng 69.79 Trúng cử
6 Trương Thị Ánh 13/03/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh 61.76 Trúng cử
7 Huỳnh Ngọc Ánh 20/03/1962 Nam TP Hồ Chí Minh 61.77 Trúng cử
8 Trần Văn Bản 10/10/1950 Nam Bình Định 51.43 Trúng cử
9 Nguyễn Ngọc Bảo 16/06/1967 Nam TP Hà Nội 70.97 Trúng cử
10 Nguyễn Ngọc Bảo 01/09/1959 Nam Vĩnh Phúc 68.02 Trúng cử
11 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang 67.14 Trúng cử
12 Nguyễn Thái Bình 13/10/1954 Nam Trà Vinh 81.98 Trúng cử
13 Trương Hòa Bình 13/04/1955 Nam Long An 65.21 Trúng cử
14 Ngô Ngọc Bình 10/12/1957 Nam TP Hồ Chí Minh 66.64 Trúng cử
15 Nguyễn Hòa Bình 24/05/1958 Nam Quảng Ngãi 90.37 Trúng cử
16 Nguyễn Văn Bình 18/04/1957 Nam TP Hải Phòng 70.91 Trúng cử
17 Dương Thanh Bình 08/08/1961 Nam Cà Mau 77.93 Trúng cử
18 Giàng Thị Bình 27/01/1965 Nữ Lào Cai 81.43 Trúng cử
19 Nguyên Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái 80.99 Trúng cử
20 Nguyễn Thanh Bình 06/08/1955 Nam Vĩnh Long 65.36 Trúng cử
21 Đào Văn Bình 11/11/1956 Nam TP Hà Nội 74.23 Trúng cử
22 Trịnh Thị Thanh Bình 10/09/1961 Nữ Bến Tre 68.6 Trúng cử
23 Nguyễn Quốc Bình 22/06/1959 Nam TP Hà Nội 68.09 Trúng cử
24 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá 90.64 Trúng cử
25 Nguyễn Văn Cảnh 07/12/1977 Nam Bình Định 74.05 Trúng cử
26 Huỳnh Minh Chắc 30/07/1955 Nam Hậu Giang 80.18 Trúng cử
27 Phạm Đức Châu 04/01/1959 Nam Quảng Trị 77.75 Trúng cử
28 Đặng Minh Châu 27/12/1956 Nam TP Hà Nội 74 Trúng cử
29 Đặng Thị Kim Chi 23/05/1963 Nữ Phú Yên 73.14 Trúng cử
30 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang 86.01 Trúng cử
31 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng 81.86 Trúng cử
32 Trương Minh Chiến 15/05/1955 Nam Bạc Liêu 78.31 Trúng cử
33 Võ Minh Chiến 22/06/1956 Nam Sóc Trăng 81.2 Trúng cử
34 Đinh Huy Chiến 08/04/1966 Nam Thái Nguyên 67.25 Trúng cử
35 Nguyễn Văn Chiến 02/03/1957 Nam Bắc Ninh 70.73 Trúng cử
36 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định 80.32 Trúng cử
37 Chu Lê Chinh 04/05/1966 Nam Lai Châu 83.67 Trúng cử
38 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái 85.72 Trúng cử
39 Nguyễn Đức Chung 03/08/1967 Nam TP Hà Nội 73.91 Trúng cử
40 Bùi Ngọc Chương 04/09/1960 Nam Cà Mau 83.12 Trúng cử