Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 83537e9f-8132-50ef-a569-e411d54f7d4c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hội thảo Nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

18/08/2009

Hội thảo Nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật 

Hội thảo diễn ra trong ba ngày từ 9 - 11/12/2008 tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Ninh Thuận.


Hội thảo Nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật 

Tp.Phan Thiết, ngày 9-11 tháng 12 năm 2008

  

Danh mục các bài tham luận tại hội thảo 

 

1. Tổng quan kinh nghiệm của Canada về lồng ghép giới Gs. Naomi Alboim, nguyên Thứ trưởng của chính phủ Bang Ontario

2. Quy trình xây dựng các văn bản pháp quy, quy trình lồng ghép giới và vai trò của nữ đại biểu Quốc hội - Ông Lương Phan Cừ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội 

3. Kinh nghiệm của Canada trong lồng ghép giới: từ góc nhìn của một nghị sỹ Bà Dianne Cunningham, nguyên Bộ trưởng Bộ các vấn đề phụ nữ và nguyên Nghị sỹ Tỉnh Bang Ontario 

4. Tổng quan về bộ công cụ lồng ghép giới  Bà Kate Andrew, Luật sư cấp cao, Bộ Tư pháp Ontario 

5. Vấn đề về giới và các giải pháp để thực hiện các điều khoản về bình đẳng giới trong pháp luật lao động TS. Phan Thị Thanh, Nguyên Giám đốc Trung tâm lao động nữ - Bộ lao động – thương binh và xã hội, Thành viên Nhóm chuyên gia về giới của Ủy ban về các vấn đề xã hội 

6. Cần những gì để đạt được thành công trong việc thực thi lồng ghép giới – kinh nghiệm của CanadaGs. Naomi Alboim, nguyên Thứ trưởng của chính phủ Tỉnh Bang Ontario 

7. Thực tiễn của Canada: Thực hiện bình đẳng về lương - hai mươi năm sauGiáo sư Naomi Alboim, nguyên Thứ trưởng của chính phủ Tỉnh Bang Ontario 

8. Minh hoạ về cách sử dụng bộ công cụ đối với Bộ luật lao động Việt NamAndrea Strom, Vụ trưởng Vụ Xây dựng Chính sách Tư pháp, Bộ Tư pháp Ontario - PIAP 

9. Xây dựng và thực hiện pháp luật dưới lăng kính giới  Bà Kate Andrew, Luật sư cấp cao, Bộ Tư pháp Ontario 

10. Các vấn đề về giới trong dự thảo luật về người cao tuổiTS. Vũ Thị Hiểu, Chánh Văn phòng, Uỷ ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 

11. Quyết tâm chính trị đối với lồng ghép giới – và xây dựng cơ sở để đa số người dân chấp nhận các vấn đề về giới: kinh nghiệm của Canada Bà Dianne Cunningham, nguyên Bộ trưởng Bộ các vấn đề phụ nữ và Nguyên Nghị sỹ Bang Ontario 

12. Lồng ghép giới trong việc xây dựng dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnhTS. Trịnh Hoà Bình, Trưởng phòng xã hội học y tế và sức khỏe, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt -(File thuyết trình PowerPoint)

13. Phân tích tác động của các quy định pháp luật lên nữ và nam TS.  Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

(Vụ Các vấn đề xã hội)

File download