Hội thảo về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình

18/08/2009

1. Phát biểu khai mạc và đề dẫn - (Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam)

Hội thảo tổ chức tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ngày 1 và 2/11/2008