Ngày 6/5/2011, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức Phiên họp thứ tư

Ngày 6/5/2011, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức Phiên họp thứ tư. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì Phiên họp.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •